Urlop za nie wypracowane godziny

Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy.Pracodawca może udzielić czasu wolnego na wniosek pracownika lub bez takiego wniosku.. (2 dni robocze), potem zwolnienie lek.. Pracownik czy pracodawca?Za urlop wypoczynkowy pracownik powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.. >Co ważne, nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.. Jeśli więc dzie…


Czytaj więcej

Wezwanie na rozprawę a urlop

Jaki byłby tego efekt?. Obowiązek ten będzie miał miejsce także w sytuacji, gdy pracownik jest stroną postępowania, czyli powodem albo pozwanym.. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.. § 1 iż:…To oznacza, iż pracownik ma prawo do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy na czas niezbędny na dojazd, uczestnictwo i powrót z rozprawy, ale pod pewnymi warunkami: 1) Po pierwsze, pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym okresie nieobecn…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt