Wypracowanie o stanisławie moniuszko

Zdobył sobie międzynarodowa sławę już za życia, szczególnie w krajach słowiańskich.Kompozytor, dyrygent oper, orkiestr symfonicznych i chórów oraz pedagog.. Stanisław Moniuszko urodził się 5.V.1819 w Ubielu k. Mińska.. Ojciec Moniuszki zasłużył się w armii napoleońskiej.STANISŁAW MONIUSZKO 1819-1872 Stanisław Moniuszko był wibitnym polskim kompozytorem,organistą i nauczycielem.. Stworzył ją pamiętając o możliwościach wystawienia w Wilnie.. w maj ątku rodzinnym w miejscowo ści Ubiel, poło żonej …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt