Rozprawka-przyjażń w życiu człowieka jest wartością bezcenną

Swami Muktananda, hinduski jogin, jeden z wielkich mistrzów duchowych uważa, że dziś nie doceniamy wartości ludzkich narodzin.. 85% Przyjaciel bezzceny?. Istnieje też wiele innych definicji tego pojęcia.. "Z prawdy o świętości życia wynika zasada jego nienaruszalności, wpisana od początku w serce człowieka, w jego sumienie" (EV 40).. Założę się, że 99% ludzi wymienia to jako życiowy priorytet.. Bardzo ważna jest świadomość, że ktoś nas lubi, ceni i zawsze możemy liczyć na to, że nam pomoże.Napi…


Czytaj więcej

Wypracowanie z cierpień młodego wertera

O utworze źródłowym Cierpienia młodego Wertera, powieść epistolarna (czyli powieść w listach) Johanna .Cierpienia młodego Wertera - wypracowanie maturalne z romantyzmu Poniżej przedstawiam bardzo zgrabny temat maturalny, w którym na prawdę trzeba wykazać się myśleniem, by nie popełnić bardzo częstego błędu, jakim jest streszczenie utworu.Utwór "Cierpienia młodego Wertera" składa się z listów Wertera do przyjaciela.. Jest to przykład powieści epistolarnej - listowej.. Widzimy tam jak Werter jest…


Czytaj więcej

Czy każde zachowanie i postawę należy akceptować rozprawka

Są to przecież obcy ludzie.. Wtedy nie zważano na nic.. Postawa asertywna jest zdolnością nabytą, można ją kształtować w procesie uczenia się.. Rozważ problem, odwołując się do podanego fragmentu dramatu oraz do innych tekstów kultury.. To dążenie do tego, by stosunki z innymi opierać na zaufaniu i szczerości.Powyższe fakty empiryczne prowadzą do wniosku, że nie każde zachowanie człowieka, podjęte w sposób świadomy i dobrowolny, ma jednakową wartość.. Humanistyczna postawa nakazuje mu przyjąć z…


Czytaj więcej

Wypracowanie o technologii

Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę OLX sp.. Ma to pomóc w lepszym reagowaniu na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 - to .Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2.. Światłowód .Kryteria oceny TYTUŁ WSTĘP - Nawiązuje do tematu i wprowadzam do rozwinięcia (muszę użyć wyrazów z tematu) - Wprowadzić bohaterów, czas i miejsce wydarzeń ROZWINIĘCIE - nie pisze wszystkiego co wiem, wybieram tylko wiadomości na temat - rozwijam temat akapitami, a w każdym akapicie co najmniej…


Czytaj więcej

Internet wróg czy przyjaciel rozprawka

, Dlaczego warto czytać książki?, Dlaczego przyjaźń w życiu człowieka jest wartością bezcenną?, Życie na wsi czy w mieście jest lepsze .Przydatność 80% Alkohol - przyjaciel czy wróg.. Gdyby nie wymyślono komputerów, nie powstałby także Internet, który jest siecią, będącą w stanie połączyć wiele komputerów.. Za ich pomocą, możemy porozmawiać z osobą znajdującą się na drugiej półkuli, oczywiście pod warunkiem, ze ma ona dostęp do .Komputer wróg czy przyjaciel Celem tej pracy jest rozstrzygnięcie …


Czytaj więcej

Tematy wypracowań z angielskiego

Oferujemy szeroki wybór unikalnych tekstów z tego przedmiotu.. Poziom podstawowy i rozszerzony, lata 2005-2019.. Chyba tyle .. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?. Jak w każdej pracy na poziomie maturalnym, warto pamiętać o bardziej zaawansowanych strukturach gramatycznych (strona bierna, inwersja, itp.) oraz zwrotach, dzięki którym zostaniemy wyżej ocenieni.Należy również zwrócić uwagę na nieco większy limit słów, który w przypadku rozprawek wynosi zazwyczaj około 250.Zapoznaj się z naszymi prop…


Czytaj więcej

Zwroty do rozprawki angielski

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.. (zwrot nieformalny!. Opublikowane tu przykładowe wypracowania pozwolą Ci zapoznać się dokładnie z ich stylem i zastosowanym słownictwem.. - Nie ma wątpliwości że…/Nie mam wątpliwości że….. - kończąc, stwierdzam, że.. Możesz używać słów łączących, takich jak: well (więc), or (albo), by the way (przy okazji), and (i), so (więc), but (ale), anyway (tak czy owak).. - na zakończenie mogę stwierdzić, że.. Pisze się ją językiem formalnym, a cała treść z…


Czytaj więcej

Empatia wypracowanie

Dlatego też powinno się jej uczyć w domu.. To umiejętność współodczuwania i rozumienia drugiej osoby - jej zachowań, jej uczuć, jej intencji.. Przejawianie w takiej sytuacji empatii, polega na szanowaniu stanowiska innych i nie staraniu się, aby zmienić .Empatia jest zdolnością rozpoznawania i współodczuwania stanów psychicznych innych osób.. Praca w opiece wymaga pełnego zrozumienia podczas codziennych czynności wykonywanych z seniorem.. 25 Jest pozytywną reakcją na uczucia drugiej osoby, bez …


Czytaj więcej

Akapit rozprawki angielski

Bo muszę napisać na jutro referat na fizykę i nie wiem czy należy zrobić akapity , czy nie?. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. 2011-05-11 18:22:47 Załóż nowy klub Bartek Gratka.. Ćwiczenie 7.. Czy pisać wszystko ciągiem.. 2012-03-11 12:23:09Ile powinno być akapitów w rozprawce?ja uważam,że trzy:wstęp,rozwinięcie,zakończenie,czy mam racje?. Celem jej pisania jest wyraźne przedstawienie sądu lub opinii odnoszącej się do prezentowanej s…


Czytaj więcej

Literatura uczy bawi wychowuje - rozprawka

Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach:Napisz rozprawkę na temat:" Literatura źródłem nauki" w argumentacji i odwołaj się do poznanych bajek i przypowiści do lektóry''kwiatki św.Franciszka 2010-12-10 23:22:44 Pomozcie napisac rozprawke :'(( 2011-04-28 18:29:56Przykładowa rozprawka: Książka uczy, bawi, wychowuje Bardzo często spotykam się za stwierdzeniem, że książka uczy, bawi, wychowuje.. dziękuję < 3Napiszę rozprawkę w której ustosunkujesz się do stwierdzenia \"bajka uczy,bawi,wych…


Czytaj więcej