Rozprawka na temat miłości romantycznej
Wszyscy znani polscy (i zagraniczni) artyści byli u szczytu swej kariery, gdy mieli raptem 18-25 lat.. Romantyczna wizja miłości posiada dwa oblicza, z jednej strony to uczucie piękne, wzniosłe, nie znające granic i barier, wychodzące poza konwenanse.. Wyjątkowe stanowisko romantyków w tyma) Zakończenie rozprawki na temat: W jaki sposób literatura kształtuje światopogląd czytelnika?. zadanie dodane 21 lutego 2011 w Język polski przez użytkownika katy_m33 (-430) [Szkoła średnia] matura;Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Napisz rozprawkę-różne oblicza miłościNapisz rozprawkę na temat: Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju.. zawsze jest siłą niszczącą.. I tak Werter to bohater oświeceniowo-romantyczny, Gustaw - romantyczny, a Wokulski - romantyczno-pozytywistyczny.Miłość romantyczna stała się słowem kluczem do rozumienia romantycznej filozofii życia.. Taki jej obraz był typowy dla epoki romantyzmu.. Decyduje się na odejście i samobójczą śmierć.Miłość romantyczna niewątpliwie była miłością zakazaną, łączącą ludzi, którzy choć się kochają, to jednak nie mogą być razem.. Przechodzi przemianę od romantycznego kochanka do bojownika o sprawę narodową Jacek Soplica - ksiądz Robak jako bohater romantyczny, Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz - streszczenie, opracowanieObjawia się ono złymi stanami psychicznymi, a kolejno wtargnięciem na własne życie..

Człowiek rodzi się z miłości, dla miłości i do miłości.

Pustelnik pojawia się w domu księdza jako zjawa, jest typem egoisty mówiącym jedynie o sobie.. wnioski Np. Romantyczna koncepcja poety jako przywódcy narodu w Dziadach cz. .. słów oraz charyzmatyczny przewodnik, jaki, cechując się szczególną wrażliwością ducha, może stanąć na czele całego narodu, wskazać .. znajduje swe źródło w miłości do ludzi.. Bohater dostrzega konieczność tego, by ktoś stanął na czele narodu .I już na tle tych słów wiem, że: muszę usadowić utwór romantyczny na tle myślenia danej epoki (bo przecież ma to znaczenie dla miłości!. W ten sposób mam praktycznie gotowy wstęp.rozprawka na temat W jaki sposób Polacy mówią o miłości do ojczyzny odwołując sie do koncertu jankiela z pana tadeusza.. Rozprawka uzasadniająca: osoba pisząca musi odnieść się do z góry założonej tezy i uzasadnić jej prawdziwość.. I tak Werter to bohater oświeceniowo-romantyczny, Gustaw - romantyczny, a Wokulski - romantyczno .Jest ona uczuciem na dobre i na złe.. Jednak o kobietach, które wzbudzały tę romantyczną, obłędną i zaborczą miłość, nie wiemy zbyt dużo.Wzrocowa rozprawka na temat miłości i tego, czy warto kochać, jeśli miłość może przynosić cierpienie: Gustaw, Werter, Stanisław Wokulski.. Szczerze kocha czystą miłość (romantyczna).. W podsumowaniu niniejszej wypowiedzi na temat wpływu literatury na kształtowanie światopoglądu czytelnika wymienię jeszcze raz najważniejsze stwierdzenia, tym razem bez przytaczania konkretnych przykładów.Jacek Soplica jest nowym typem bohatera romantycznego..

Z miłością jest nierozerwalnie związane cierpienie.

Nieszczęśliwa miłość, ślub dziewczyny z kimś innym, rozpacz odrzuconego kochanka - temat zdawałoby się banalny.. Rozprawki można podzielić na kilka rodzajów, od których będzie następnie zależeć ich budowa.. Określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wynikającym z własnych obserwacji.Rodzaje rozprawki.. Jest wiele wyrazów miłości, może ona być skierowana do dziecka, kobiety, ojczyzny, boga.. Taki jej obraz był typowy dla epoki romantyzmu.. Werter, bohater Goethego, to postać przeżywająca nieszczęśliwą miłość.Miłość romantyczna stała się słowem kluczem do rozumienia romantycznej filozofii życia.. Mam nadzieję, że przedstawione argumenty pozwolą w pełni zgodzić się z twierdzeniem zawartym w temacie.IV część Dziadów można określić mianem wielkiego romantycznego studium miłości, gdyż to właśnie miłość jest tematem, który wysuwa się na jej pierwszy plan.Utwór ten jest tak naprawdę monologiem Gustawa o sile miłości, o niewyobrażalnym szczęściu, jakie może dać człowiekowi i cierpieniu, które ze sobą niesie miłość niespełniona.Wtedy, wcześniej niewrażliwy na piękno innych kobiet, odkrywa, że znowu je dostrzega; jego sercem nie włada już Łęcka..

Mówiła o patriotyzmie, miłości, społeczeństwie i polityce.

Jednak ważnym jej aspektem i tematem, który pojawia się bardzo często, a na pierwszy rzut oka wydaje się mało znaczącym, jest zapewne rola przyrody w świecie i życiu człowieka romantycznego.Jest to oczywiście przykład miłości wszechogarniającej, takiej, która przekracza granice życia i śmierci.. Zaprezentuj sposoby funkcjonowania motywu miłości romantycznej w literaturze różnych epok.. Romantyczny irracjonalizm nie tylko dopuszcza, ale i popiera takie spojrzenie na miłość, ponieważ potwierdza ono jedynie pogląd, że świat poznaje się przez pryzmat uczuć i odczuć, a nie przez racjonalizm i empiryzm.Pobierz: rozprawka bunt romantyczny.pdf.. Kochankowie nieustannie cierpią, a ponieważ stoją im na drodze różne przeszkody, to nie mogą być szczęśliwi.Miłość Gustawa do Maryli jest ogromna i silna, prowadzi jednak do samobójstwa.. Istnieli tylko dla siebie, na zawsze - aż do śmierci razem.. ); muszę zaznaczyć, że miłość to nie tylko ta między kobietą a mężczyzną (pamiętam przecież o Mickiewiczowskiej Grażynie - patriotyzm!).. Miłość i nieszczęście Gustawa przemawiają jednak z ogromną siłą.Filozofia miłości romantycznej.. Charakteryzuje ją nie tylko świat materii, ale i świat ducha..

W miłości romantycznej znaczącą rolę odgrywa część duchowa.

Nie wszystko to, co jest nieodłącznym składnikiem miłości romantycznej da się rozumowo wytłumaczyć.Charakterystyczną cechą miłości doby romantyzmu była jej umiejętność tak trwałego i mocnego połączenia kochanków, że świat wokół nich przestawał się liczyć.. Cała książka bardzo mocno wpłynęła na ówczesną romantyczną obyczajowość.. Temat rozprawki może wtedy przybrać taką formę jak na przykład „Wykaż na podstawie wybranych dzieł literatury, że człowiek jest istotą .Miłość pojmowana jest jako siła, dla której śmierć nie stanowi żadnej przeszkody, jest pozaczasowa, ponieważ stworzył ją Bóg.. W dziełach z epoki można spotkać na przykład wątki apokaliptyczne (Nie-Boska komedia), by już u innego autora czytać o sielskim i pozbawionym trosk życiu (motyw arkadii w Panu Tadeuszu).Najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej eksploatowanym „romantycznym" tematem jest chyba miłość.Opierając się na słowach Pisma Świętego, można spojrzeć na temat miłości zupełnie inaczej.. Powiedziano niegdyś, że w historii ludzkości powstała tak naprawdę tylko jedna książka, czyli Biblia, a reszta literatury to tylko przypisy i komentarze.Literatura romantyczna poruszała wiele ważnych kwestii.. Należy w tym miejscu dodać, że miłość nie zawsze jest siłą niszczącą.. Romantyzm był również epoką młodości, dlatego, że to wówczas narodził się kult człowieka młodego.Czekając na ten moment, bohater błądzi po świecie jako cień swej ukochanej i cierpi w samotności.. W podobny sposób miłość postrzegał starszy przyjaciel Wokulskiego - Ignacy Rzecki.. Filozofia miłości romantycznej wyrasta wprost z buntu nowego pokolenia przeciwko myśli oświeceniowej oraz czerpie z nurtu sentymentalizmu.Opiera się na teorii Platona i stworzonym przez niego obrazie miłości, w którym to Bóg stworzył dwie połączone dusze i wysyła je na ziemię, gdzie próbują się odnaleźć, a siła ich przyciągania jest .Miłość to uczucie, które jest jednym z najsilniejszych i najbardziej znaczących przeżyć w życiu człowieka.. Wie, że Lotta jest już zaręczona.. Miłość dominowała w dyskusjach romantyków na temat życia i jego rozumienia.. W swym monologu mówi o miłości romantycznej, o jej boskim pochodzeniu i skutkach.. Werter cicho sprzeciwia się panującym stosunkom społecznym, nie może zaspokoić swoich pragnień, nie może spełnić miłości.. Wydaje mi się, że w życiu są takie chwile, dla których warto żyć.Ukazany w epistolarnej powieści Goethego Werter stał się wzorem do naśladowania dla wielu młodych ludzi żyjących w dobie epoki romantyzmu.. Mężczyzna ten, wychowany przez surowego ojca, patrzył na życie przez pryzmat romantycznych ideałów.Polskie utwory romantyczne pełne są rozmaitych motywów, podejmują różne tematy.. Była szalona, nieszczęśliwa, platoniczna, zmysłowa, niewinna i jedyna, niezwykła i święta..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt