Rozprawka kreon i antygona konflikt sprzecznych racji
Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu, czuje się zobowiązana do .Kreon nie potrafił zrozumieć jej racji, bo kieruje się wyłącznie rozumem.. Jest to wówczas jednostka tragiczna - w „Antygonie" tragicznymi postaciami są Kreon i tytułowa Antygona.Racje miał Kreon, czy Antygona?. Antygony, czy Kreona?. Tytułową bohaterką jest Antygona, która kierując się sercem i obowiązkiem religijnym, pragnęła pogrzebać zmarłego brata.. Władca oburza się i nie przyznaje mu racji.Racje Antygony - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę .. Świat prawd boskich, który tak dobrze rozumiała Antygona jest w Kreonie głęboko ukryty.W tragedii pt. „ Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę .Antygona i Kreon reprezentują sprzeczne wartości, przeciwastawne racje, z których każda jest słuszna i szlachetna, i które sie wzajemnie wykluczają..

- rozprawka +4 głosów.

Jednak zadajmy sobie pytanie - czy w sporze pomiędzy Antygoną i Kreonem padają argumenty, racje równej wartości, czy też oczywista jest wyższość moralna .Ismena przyznaje Antygonie rację, ale powstrzymuje się od czynów.. Wybiera modlitwę o przebaczenie i pozostaje wierna nakazowi władcy.. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie, ustanowione przez bogów i ludzkie, które .Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.. Spór dotyczy kwestii pochówku Polinejkesa.. Nie są oni zmuszeni… Czytaj dalej →Temat: O konflikcie sprzecznych racji w ,,Antygonie" Sofoklesa - pracujemy metodą debaty Korez.. Konflikt Antygony i Kreona oparty jest na antytezach: prawo boskie - prawo ludzkie; jednostka - państwo; serce - rozum.. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią.. Po czyjej stronie leży słuszność.. Sugeruje Kreonowi niewłaściwość zakazu.. Reprezentowane przez oboje bohaterów postawy i wartości są nie do pogodzenia.. Na samym początku „Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem.. Uważam, że rację w sporze miała Antygona.. Chór starców to głos doradczy, ale nie decydujący.. Powodem była .Przedstawia on konflikt tragiczny, w którym protagonistami są Antygona, córka Edypa i król Teb, Kreon.. "Kto ma rację?- Antygona czy Kreon?.

Zarzewiem tego konfliktu stał się zakaz wydany przez władcę.

Argumenty Kreona, uzasadniające jego rozkaz, wydają się być słuszne.. Jednak umarły był zdrajcą ojczyzny i Kreon, król Teb, przestrzegając prawaTragiczny konflikt wartości niezdolnych do współistnienia w Antygonie: W Antygonie autor próbuje rozwikłać bardzo trudną kwestię relacji pomiędzy prawami religijnymi (niepisanymi), a ustawowymi (pisanymi).Sofokles nie dokonuje wyboru, jednak należy przypuszczać, że bierze stronę Antygony.Antygona i Kreon są tu jedynie wyrazicielami tych przeciwstawnych, ale tak samo ważnych racji, a ze względu na to, że motywy działania obydwu stron konfliktu są zawsze tak samo słuszne i mają równie silne uzasadnienie, KONFLIKT TRAGICZNY jest ZAWSZE NIEROZWIĄZYWALNY i zawsze kończy się klęską.. Trudno cokolwiek doradzić, bowiem wszystko już było… Na ten temat powstało tysiące rozprawek - ta forma bardzo dobrze się do tego nadaje.Rację miał Kreon czy Antygona?. Wypisz cechy tez Antygony i Kreona.. Uważam, że chciał chronić swój kraj dając ten zakaz.Chciał .Kto miał rację, Kreon czy Antygona?. Jego żona i syn zabili się.. Forma pracy.. Krół Kreon zakazał pogrzebania zwłok Polinejkesa - brata Antygony.. Mimo, iż od pierwszego wrażenia może się wydawać, że poszkodowaną jest tytułowa bohaterka, to w sporze pomiędzy tą dwójką nie ma wygranych.Uważam, iż w konflikcie pomiędzy głównymi bohaterami „Antygony" Sofoklesa, Antygoną i Kreonem, ciężko jest przyznać którejkolwiek ze stron rację..

Są zarazem wyrazicielami równie ważnych racji poglądów na świat.

Uważam, że nie da się jednoznacznie stwierdzić kto miał rację w zaistniałym sporze.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8553 razy.. W starożytnej tragedii jest to element, który stanowi istotę akcji dramatu.. Antygona w imię prawa boskiego, ale także .Konflikt tragiczny w „Antygonie" Sofoklesa polega na istnieniu dwóch równorzędnych racji, mianowicie prawa boskiego oraz prawa ziemskiego, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru.. Antygona musi dokonać wyboru między dwiema racjami, które obie są ważne i sprzeczne ze sobą.. Kreon, jest królem Teb.Władzę objął po śmierci Polinejkesa i Eteoklesa, braci Antygony.W „Antygenie" Sofoklesa pojawia się konflikt pomiędzy Antygona, córką Edypa a siostrą Polinejkesa, Eteoklesa i Ismeny a Kreonem, królem Teb i bratem Jokasty.. Antygona czy Kreon?. Sformułuj własne stanowisko i rozważ je w formie rozprawki.. Tragizm Kreona polega na jego uporze, nie chce wysłuchać racji innych osób , uważa, że państwo należy wyłącznie do władcy, dlatego tylko on powinien podejmować wszystkie decyzje.Streszczenie szczegółowe Prologos.. (ja jestem Kreonem) Ismena czy Antygona?. W tym utworze główna bohaterka i król Kreon prowadzą spór, ponieważ Antygona pochowała swojego brata, ale król stanowczo tego zabronił, gdyż był on zdrajcą.. Antygona - święte prawo pochówku ściągające gniew bogów, prastare, niepisane prawo, protest przeciwko osądzaniu zmarłych, śmierć jako stan ducha zmazujący winy.Antygona czy Kreon?.

Najbardziej istotny w utworze jest konflikt, czyli starcie się dwu przeciwstawnych racji.

Czując się odpowiedzialnym za kraj, którym rządzi, wie że zdrajca musi być ukarany i że o tej karze muszą .Celem mojej pracy jest udowodnienie tezy zawartej w temacie, iż konflikt Kreon - Antygona nie ma rozwiązania.. Kreon przyłapał Antygonę na gorącym uczynku, gdy grzebała zwłoki brata.W tragedii Sofoklesa „Antygona", został przedstawiony konflikt między sprzecznymi racjami.. Pierwsze z praw reprezentuje Antygona.. Starcie równorzędnych racji prowadzi do tragicznego konfliktu, z którego nie ma możliwości pomyślnego wyjścia.Racje Kreona * chciał ukarać przejaw zdrady ojczyzny, przestrzec przed podobnymi czynami w przyszłości, * chciał inaczej potraktować obrońcę - Eteoklesa i zdrajcę - Polinejkesa, * kierował się troską o dobro państwa .Konflikt sprzecznych racji Antygony i Kreona.Antygona : *Za:kierowała się prawem boskim, spełniała obowiązek religijny, rodzina była dla niej najważniejszą wartością, konsekwentna w swoim działaniu, szanowała tradycję *Przeciw: namawiała innych do buntu przeciwko władzy, złamała zakaz króla, podważała decyzję władzy, jej zuchwałość poprowadziła do wielu tragedii Kreon: *Za: wykonywał obowiązki, przestrzegał .Nakazuje ukarać Antygonę , za to że będąc wierna tradycji i nakazom boskim pochowała brata.. Jednostka reprezentująca dany pogląd, działająca w jego obronie, staje się jednocześnie ofiarą swojej prawdy.. W tym sporze mamy do czynienia z różnymi wartościami, na jednej szali wagi znajdują się prawa boskie wraz z miłością do brata, na drugiej zaś prawa ludzkie, dobro państwa i .Konflikt sprzecznych racji Antygony i Kreona.. Obie strony działały w słusznej sprawie.. Tutaj "chyba" mamy wybrać sytuacje.. ".W tragedii antycznej Sofoklesa Kreon i Antygona reprezentują sprzeczne w treści prawa: ziemskie oraz boskie.. Kto ma rację?. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu decyduje się na pochowanie zwłok swojego brata, Polinejkesa.Natomiast konflikt dwóch sprzecznych prawd, starcie pomiędzy nimi to konflikt tragiczny.. Wydał swój nakaz po to, by rozróżnić obu zmarłych braci: zdrajcy Polinejkesa i obrońcę miasta Eteoklesa.. Antygona skazana była na śmierć, a Kreon poniósł najwyższą karę.. "Moim zdaniem Kreon miał rację zakazujac pogrzebania zwłok zmarłych zdrajców.. W tragedii Sofolkesa „ Antygona „, poznajemy bohaterów Kreona i Antygonę, którzy są powiązani ze sobą tzw. konfliktem tragicznym.. Antygona uznaje taką postawę za maskowane tchórzostwo..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt