Wypracowanie o eutanazji
Prawo i dobra osoby ludzkiej nabierają wielkiego znaczenia w związku z dyskutowanymi obecnie zagadnieniami.. Coraz częściej przychodzi nam się mierzyć z tym trudnym tematem.. Może nie ubrałem tego w najłagodniejsze słowa jednak na tym .Eutanazja to samobójstwo wspomagane, rezygnacja z uporczywej terapii.. Warto zatem wiedzieć, czym jest eutanazja, na czym polega, dlaczego przez jednych jest akceptowana, przez innych zupełnie nie.Przetłumaczył by mi to ktoś?. Eutanazja budzi wiele kontrowersji i sprzeciwów ze strony Kościoła i wielu organizacji humanitarnych.. Eutanazja jest to przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci w celu skrócenia cierpień chorego człowieka.. Akt pozbawienia życia na życzenie, zwłaszcza w odniesieniu do osoby cierpiącej na nieuleczalna chorobę ( przypis z Mini Encyklopedii Medycyny).wypracowanie własnego poglądu w tej kwestii.. Pamiętaj, że jeśli nie widzisz interesującego Cię tematu wypracowania, to możesz skorzystać z powyższej wyszukiwarki treści.. Pod koniec lat 60.Plik wypracowanie o eutanazji j.zip na koncie użytkownika robynwornoff • Data dodania: 23 lut 20151 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae (dalej skrót EV).. 2 Papieska Rada "Cor Unum", Questioni etiche relative ai malati gravi e ai morentt - Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających (27.07.1981), Tipografia Poliglotta Vaticana 1981 (dalej skrót: Qer)..

wypracowanie.

Z instrukcji aplikowania o eutanazję zamieszczonej przez holenderską organizację NVVE, zajmującą się szerzeniem świadomości na temat eutanazji wynika, że na proces ubiegania się o taką śmierć składa się kilka etapów.. Jednak pojęcie to (eu - dobra, thanatos - śmierć) przestało być używane jako określenie naturalnej, bezbolesnej śmierci, a zaczęło funkcjonować w nowym znaczeniu (Biela 1996r.).14.. Odpowiedź 1 : Ludzie nigdy nie mają pełnej wolności w swoim życiu.Zabrania się im na przykład brania heroiny.Eutanazja (od gr.. Największe kontrowersje budzi eutanazja osób, które nie są w stanie wyrazić swojej decyzji, gdyż są w śpiączce, bądź są pozbawione większości funkcji życiowych, poza najważniejszymi.. Papież Jan Paweł II - ,,Przez eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia.. Słowo eutanazja pochodzi od greckiego euthanatos.. Z tego też powodu Sobór potępił przestępstwa przeciw .o sens ludzkiej egzystencji oraz o mo *liwo ü ingerencji w naturaln granic , jak stanowi mierü czáowieka..

Patrycja_123 94 pkt ...Dostęp do eutanazji nie jest łatwy i powszechny.

Dlatego też po wstępnym przyjrzeniu się pojęciu i rodzajom eutanazji, przeanalizujemy główne argu- .. Mówi się o eutanazji, kryptanazji, autotanazji, dystanazji, zabójstwie z litości czy o pomocy w umieraniu itd.. Eutanazja jest to pozbawienie życia ,,na życzenie'' osoby nieuleczalnie chorej, cierpiącej przez chorobę.. Nieprzejednanym przeciwnikiem eutanazji jest Kościół, gdyż przedkłada on nad to inną wartość z katalogu swojej aksjologii: 'wzbogacającą' moc cierpienia .Eutanazji nie możemy porównywać do samobójstwa czy naturalnej śmierci, bo do niej przyczyniają się osoby trzecie, które popełniają grzech odbierając życie innym.. cirrus 182 pkt.. Odebranie prawa do godnej śmierci jest pogwałceniem godności jako takiej.. xDD patka0214; 21.11.2009 Jak wiadomo eutanazja jest to uśmiercenie drugiego człowieka za jego zgodą.. Ludzie zacz li zastanawiaü si nad alternatyw dla „dobrego i godnego umierania".. εὐθανασία, euthanasia - „dobra śmierć") - powodowane współczuciem pozbawienie życia osoby nieuleczalnie chorej i cierpiącej, na żądanie jej lub jej najbliższej rodziny.W niektórych kodeksach karnych eutanazję określa się jako rodzaj zabójstwa (w tym w polskim jako zabójstwo na żądanie i pod wpływem współczucia).Zacznijmy od ogólnej definicji eutanazji.. Akt pozbawienia życia na życzenie, zwłaszcza w odniesieniu do osoby cierpiącej na nieuleczalna chorobę ( przypis z Mini Encyklopedii Medycyny).Podstawowe pojęcia: -- Eutanazja- zabójstwo z litości..

W niektórych wypadkach eutanazji dokonuje się na specjalne żądanie takiej osoby.

Niezbędne jest również spełnianie określonych warunków.Nie mówmy o „zabijaniu dzieci" ani o zabijaniu starych czy chorych ludzi, wyjaśniając czym jest eutanazja.. W ich przypadku decyzja o eutanazji spoczęłaby w rękach najbliższych, nie zawsze kierujących się dobrem pacjenta, osoby chorej.Eutanazja to odłączenie od urządzeń podtrzymujących przy życiu na życzenia nieuleczalnie chorego pacjenta.. Eutanazja doprowadzi do pogorszenia się opieki nad pacjentami w fazie terminalnej.. Legalizacja prawna eutanazji zahamowałaby postęp w badaniach naukowych w zakresie opieki i medycyny paliatywnej, w dążeniu do wypracowania jeszcze lepszych modeli opieki nad cierpiącymi pacjentami i wytwarzania skuteczniejszych środków przeciwbólowych.Eutanazja to świadome i umyślne spowodowanie lub też przyspieszenie śmierci człowieka, który jest nieuleczalnie chory..

Odpowied (spoáecze stwa byáa dwojaka- ruch hospicyjno- paliatywny lub promowanie eutanazji przez liczne stowarzyszenia.

W związku z tym Sobór Watykański II uroczyście potwierdził wyjątkową godność osoby ludzkiej, a w sposób szczególny - jej prawo do życia.. ''.Argumenty ogólne za eutanazją wraz z częstymi odpowiedziami na nie: 01.. Olivia16 102 pkt.. Wśród badanej grupy lekarzy, personelu pielęgniarskiego i salowych 38% uważa, że eutanazja powinna być całkowicie zakazana,Eutanazja to temat kłopotliwy, kontrowersyjny, bolesny.. Moim zdaniem aborcja i eutanazja to zbędny ludzki wymysł, który stara się pokazać, że ludzie sami mogą decydować o przebiegu swojego życia, co w rzeczywistości .Eutanazja - problem czasów współczesnych - morderstwo czy miłosierdzie?. Nierzadko określa się ją jako zabójstwo, choć jest to sporna kwestia.Plik wypracowanie o eutanazji.pdf na koncie użytkownika ryangoga • Data dodania: 25 mar 2016Co sądzisz o eutanazji?. Nawet jeśli, tak myślimy, bo to przerazi dzieci, które nie są jeszcze przygotowane na takie wyobrażenia.. aneczka2101; 21.11.2009 eutanazja jest glupia tyle mysle;))!. Ludzie buntują się przeciw zabijaniu ludzi, którzy w rozpaczy z powodu choroby chcą umrzeć.Podstawowe pojęcia: -- Eutanazja- zabójstwo z litości.. Wśród personelu pielęgniarskiego tylko 50% nie wyraża zgody na asystę podczas takowego zabiegu, 15% badanych wyraziłoby zgodę.. Człowiek ten zawsze choruje na nieuleczalną chorobę i strasznie cierpi.. Najlepsi w tym miesiącu pawlowiczf 308 pkt.. Choć w Polsce eutanazja jest zabroniona, to w niektórych krajach chorzy mają do niej prawo..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt