Wypracowanie o dziurze ozonowej
Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. Jak chodzi o tę ostatnią to - tak to pamiętam - mówiono o niej wszędzie bardzo dużo, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi.Dziura ozonowa to problem, o którym głośno było w latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych XX wieku.. Czy mamy powody do niepokoju?. To zadziwiający przykład, że człowiek wspólnym wysiłkiem można naprawić w naturze coś, co wcześniej popsuł.Dziura ozonowa to zjawisko, które polega na redukcji ilości ozonu w stratosferze (a dokładniej w ozonosferze).. 16 września jest Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej.. Jednym z zagadnień związanym z ciągłym niszczeniem środowiska naturalnego jest powiększanie się dziury ozonowej, a co za tym idzie - globalne ocieplenie.Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze, czyli w górnych warstwach atmosfery klimatu ziemskiego na wysokości od 10 km do 50 km, gdzie występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu zwana ozonosferą.Kto mi napisze referat o dziurze ozonowej na 2 strony.. Historia powstawania dziury ozonowej jest dobrym przykładem na to jak pozornie nieszkodliwa grupa związków chemicznych może stać się prawdziwym zagrożeniem dla życia na Ziemi, a także na to jak rządy państw, przedstawiciele sektora przemysłowego i obywatele mogą współpracować aby zbadać i rozwiązać ten problem.Każdy chyba słyszał o dziurze ozonowej..

3.Obserwacje dziury ozonowej Po raz pierwszy zaobserwowano dziurę ozonową w 1985 roku, nad Antarktydą.

Dziura ozonowa może być przyczyną zaćmy i nowotworów skóry u ludzi, w tym czerniaka skóry.. 4.Jak należy chronić się przed szkodliwym działaniem promieniowania 5.Wymień choroby , które narodziły się w skutek dziury ozonowej.Plik wypracowanie o dziurze ozonowej.pdf na koncie użytkownika nailamj • Data dodania: 1 sty 2015Jeżeli dorastaliście na przełomie lat 80. i 90.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Mimo to w ostatnim czasie w mediach pojawiły się niepokojące doniesienia o wielkiej dziurze ozonowej na Antarktydą, która powstała w trakcie australijskiej wiosny 2020.. Zakłada ona konieczność ograniczenia produkcji freonów, halonów i tlenków azotu, bezpośrednio odpowiedzialnych za zanikanie warstwy ozonowej.Dziura ozonowa ogarnęłaby całą planetę na wiele miesięcy.. W mediach nieraz przewijało się oskarżenie dotyczące szkodliwych freonów, które odpowiadają za zniszczenia ochronnej warstwy kuli ziemskiej.. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca.Dziura ozonowa ulega rocznym zmianom, gdyż najmniejsza jest w marcu, gdy na Antarktyce rozpoczyna się jesień, a największe rozmiary osiąga we wrześniu, gdy w regionie rozpoczyna się wiosna i spod topniejącego lodu wydobywają się olbrzymie ilości gazów, głównie metanu, który jest podstawowym gazem cieplarnianym, powodującym między innymi globalne ocieplenie.Problem dziury ozonowej pozostaje do dziś nie wyjaśniony w pełni..

Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.

3.Jakie substancje spowodowały dziurę ozonową.. Jeśli tendencja ta utrzyma się, luka powinna zniknąć do roku 2050.. 2.Co to jest ozon i jaką role pełni w atmosferze?. Obecnie z pomiarów wynika, że w latach 2000-2015 dziura ozonowa zmniejszyła się o około 4,5 mln kilometrówW latach 80. i 90. o dziurze ozonowej i jej skutkach mówiło się bardzo często.. Ale teraz o temacie w zasadzie się nie mówi.. Doprowadziło to do uchwalenia Konwencji Genewskiej o Ochronie Warstwy Ozonowej.. Do rozwoju dziury ozonowej przyczyniają się także wybuchy wulkanów.Dziura ozonowa - zjawisko atmosferyczne polegające na zmniejszaniu się stężenia cząsteczek ozonu w ozonosferze* i zwiększaniu się przepuszczalności tej warstwy atmosferycznej dla promieniowania ultrafioletowego.. Jeśli podobają Ci się moje filmy zasu.Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu (O 3) w stratosferze atmosfery ziemskiej..

Dziura ozonowa to zjawisko stosunkowo nowe, odkryte i nazwane w latach 80. ubiegłego wieku.Powstawanie dziury ozonowej.

Ozon powstaje w atmosferze z tlenu, a do tego procesu potrzebne jest światło.. Osoby po trzydziestce na pewno pamiętają liczne doniesienia na temat szkodliwości dezodorantów w sprayu, czynnika chłodniczego w lodówkach i wizje zagrożenia ze strony promieniowania ultrafioletowego.Obserwacje dziury ozonowej Po raz pierwszy zaobserwowano dziurę ozonową w 1985 roku, nad Antarktydą.. Dziura ozonowa jest to zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).. Przez prawie miliard lat cząsteczki ozonu w atmosferze chroniły życie na Ziemi przed działaniem promieni ultrafioletowych.. Zakłada ona konieczność ograniczenia produkcji freonów, halonów i tlenków azotu, bezpośrednio odpowiedzialnych za zanikanie warstwy ozonowej.substancji szkodzących warstwie ozonowej.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).Przedstawiamy 17 ciekawostek, faktów i ważnych informacji na temat dziury ozonowej: 1.. Problem pojawił się, gdy zaczęto używać związku CCI2F2, zwanego freonem 12 oraz innych fluoropochodnych metanu i etanu do produkcji aerozoli.Naukowcy znaleźli dowody, że dziura w warstwie ozonowej nad Antarktydą zaczyna się zasklepiać..

XX wieku, to jest dobra szansa, że dzieciństwo upłynęło wam pod znakiem Teleranka, Alfa, Świata według Bundych i dziury ozonowej.

Za dziurę ozonową można uznać taki obszar w warstwie ozonowej, w którym stężenie ozonu spadło o 50%.Oczekuje się, że w latach 2050-2070 warstwa ozonowa zregeneruje się do poziomu sprzed 1980 roku.. Zmiana grubości warstwy ozonowej nad Antarktydą jest prawdopodobnie spowodowana okresowym wahaniom ilości ozonu, duże znaczenie ma także zmiana pór roku, napływające masy powietrza.. Powstaje także coraz więcej ekologicznych fundacji i organizacji zajmujących się tym na co dzień.. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać .. Jest to bardzo niebezpieczny proces, ponieważ warstwa ozonu chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym, pochłaniając znaczną część promieni, które docierają do Ziemi ze Słońca.Teraz wiadomości o dziurze ozonowej pojawiają się rzadko.. Tytuł wypracowania: Dziura ozonowa.. Z takimi punktami: 1.Co to jest dziura ozonowa?. Postanowienia protokołu były kilkukrotnie poprawiane, a w efekcie wdrażanych działań w XXI wieku w atmosferze zmniejszyła się koncentracja szkodliwych substancji.. Istnieje też hipoteza, według której wymieranie pod koniec permu spowodowała emisja gazów wulkanicznych.. Doprowadziło to do uchwalenia Konwencji Genewskiej o Ochronie Warstwy Ozonowej.. Substancje te były masowo wykorzystywane w lodówkach, dezodorantach czy lakierach do włosów.Plik wypracowanie o dziurze ozonowej m.zip na koncie użytkownika anwar1135 • Data dodania: 30 sty 2015Dziura ozonowa- wszystko o dziurze Około 20-30km nad powierzchnią Ziemi znajduje się warstwa ozonu (O ) chroniąca organizmy przed niebezpiecznym dla życia promieniowaniem ultrafioletowym.. Tworzenie się i rozpad O 3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt