Rozprawka o średniowieczu
Był ideał świętego, ideał władcy, rycerza czy też damy.. Wykształciły się w nim pewne wzorce osobowe, ideały postaw i zachowań ludzkich.. Sztuka średniowiecza.. Wszechobecna śmierć nie pozwalała zapomnieć o przemijaniu i unaoczniała marność ludzkiej egzystencji.Tworzyły świat, w który uwikłana była psychika średniowiecznego człowieka.. Ale krzyż i miecz, choć powodowały liczne konfiskaty i napięcia, stanowiły dwa, niezwykle twórcze, bieguny epoki.• Średniowiecze • Średniowiecze - nazwa, ramy czasowe, podział • Tło historyczne epoki • Kultura Średniowiecza • Sztuka Średniowiecza • Filozofia Średniowiecza • Teocentryzm • Inne nurty - scholastyka, filozofia arabska, spór o uniwersalia • Franciszkanizm • Tomizm • Augustynizm • Literatura ŚredniowieczaŚredniowiecze - epoka historyczna umownie trwająca od ok. V do XV wieku n.e. Ukucie pojęcia wieków średnich tradycyjnie przypisuje się włoskiemu humaniście, Francesco Petrarce.. W XV stuleciu, w podobnych kręgach intelektualnych .W rozprawce użyj tych argumentów, które uznałeś za najlepsze.. Różniło ich to, że twierdzenia na których się opierali, dotyczyły min.. Myśl o śmierci była wpajana z ogromną siłą.. Trzy podstawowe okresy średniowiecza:-wczesne średniowiecze(V-X)-dojrzałe średniowiecze(X-XIII) •styl .Przykładowe wypracowanie gimnazjalne: „Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki"..

O średniowieczu.

Czytanie książek nie jest obecnie zajęciem atrakcyjnym, szczególnie dla ludzi młodych, którzy szukają rozrywki poza światem literatury.. Napisz plan rozprawki i ściśle się go trzymaj.. Jeśli chodzi o argumenty czy kontrargumenty, dobrze jest wyszukać ich jak najwięcej, by praca była dobrze rozwinięta i bogata w przykłady.Średniowiecze- V - XV stulecie.. Musi też zawierać tezę lub stawiać hipotezę (teza - jesteśmy pewni swojego stanowiska, hipoteza - nie jesteśmy go pewni).. Podsumowując: średniowiecze było epoką zacznie różniącą się od dzisiejszych realiów, lecz nie może być to powodem nazywania jej ciemną i mroczną.. Rozprawki z hipotezą .. Postaram się odnaleźć takie przykłady z literatury i historii, które pokażą, co tak naprawdę stanowi o wartości człowieka.. = „O chlebowym stole" Autor: Przecław Słota (Złota) to szlachcic z Gosławic.. Kim jest człowiek Czym jest jego życie Co jest najważniejsze i jak żyą Na te pytania starano się odpowiedzieą już w najdawniejszych czasach, ale nigdy nie były one tak ważne, jak w średniowieczu.Została ona nadana w 1469 roku przez papieża Giovanniego de Bussis..

Powtórzenie przed sprawdzianem - ŚREDNIOWIECZE Uniwersytety: Bolonia, Padwa (Włochy), Cambridge, Oksford (Anglia), Paryż (Francja ...O średniowieczu.

Jeśli tak, wypisz je i zastanów się, jak wpleść je w tekst.. Zmieniła się wówczas konwencja pisania o eschatologii.Średniowiecze było epoką, która ukształtowała silne wzorce godne naśladowania.. Czas powstania: około 1400 r.Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do powyższej tezy.. Regulamin Polityka Prywatności Polityka plików cookies Pomoc Zgłoszenie dotyczące Danych Osobowych Wydawnictwo Nowa Era Kontakt.. Pomyśl, czy do tematu rozprawki pasują jakieś znane ci cytaty.. Stopniowo przejmowały one kulturę antyczną i chrześcijańską, aż same przeistoczyły się z narodów określanych .Średniowiecze - I klasa liceum, opracowanie do sprawdzianu.. Wstęp do rozprawki powinien wprowadzać temat rozważań, precyzować główne zagadnienie, wyjaśniać kluczowe dla tematu pojęcie - uściślić je lub zdefiniować.. Nikt nie lubi być ograniczany.. W 476 roku upadło cesarstwo zachodniorzymskie, Rzym natomiast został podbity przez plemiona germańskie.. Sztuki wyzwolone zwano też siedmioma drogami do mądrości.Epoki literackie w tabeli.. Centrum Kontaktu 801 88 10 10 .ROZPRAWKA Zadanie 1.. Było one rozpowszechniane przez ówczesną literaturę oraz ludzi.. Najwyższą wartością, zresztą jedyną stałą był Bóg.. Możliwe tezy.Tytuł: „O zachowaniu się przy stole?.

Nie zapominaj o ciekawym wstępie i zakończeniu.Były to dyscypliny wiedzy, które bazowały na sile umysłu i stanowiły podstawę wykształcenia w średniowieczu.

Nieustannie rozbrzmiewało wołanie memento mori.. Rozważ słuszność tego stwierdzenia w rozprawce.. Ascezę, czyli wyrzeczenie się przyjemności świata i umartwianie własnego ciała, uznawano wówczas za najpewniejszą ścieżkę do osiągnięcia tego celu.RYCERZ ŚREDNIOWIECZNY - bogobojny - odważny - zawsze dotrzymywać słowa - dbać o honor i sławę - patriota - uwielbienie Boga i poświęcenie dla obrony wiary - wzorzec dydaktyczny - zyskiwał władzę, stawał się godnym szacunku - propagował postawę wygodną kościołowi - kościół akceptował rycerzy, bowiem w nich upatrywał szerzenie chrześcijaństwa WŁADCA DOSKONAŁY - troszczy się o kraj i o poddanych - dobry rycerz - dobry chrześcijanin (miłosierny) - sprawiedliwy i .W średniowieczu jak w żadnej innej epoce, śmierć była obecna we wszystkich aspektach życia.. Za początek średniowiecza przyjmuje się umownie upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego (476 r.n.e.).. Chcemy być wolni, mieć możliwość decydowania o swoim życiu, nawet w najzwyklejszych, codziennych sytuacjach.Najrzadziej egzaminatorzy wymagają jednego argumentu, ale wtedy trzeba, oczywiście, ten przykład rozwinąć, np. w temacie: Odwołując się do doświadczeń wybranej postaci literackiej, napisz rozprawkę, w której rozważysz słuszność stwierdzenia: „Wędrowanie pozwala odkryć prawdę o sobie i innych ludziach".Rozprawka będzie wyglądać wtedy estetycznie i przejrzyście, a ocena nie pójdzie w dół ze względu na brak tych jakże ważnych elementów..

W średniowieczu wykształciły się wzorce osobowe na dwóch płaszczyznach: ...Wieki średnie, czyli okres pomiędzy starożytnością a renesansem, trwał w Europie ponad dziesięć stuleci.

Taki pogląd jak teocentryzm głosił Św.Materiały, wypracowania i referaty z: Wypracowania - język polski - średniowiecze.. Przedstawiany był jako surowy i niedostępny, budził strach i lęk.. Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.. Geneza i nazwa.. Był konieczny, by móc studiować prawo, medycynę albo teologię.. Święty powinien być ubogi (Chrystus kazał chcącym pójść za Nim sprzedać cały majątek i rozdać go ubogim), władca - miłosierny, rycerz - mężny.Średniowiecze trwało ok. 9-10 wieków, od 476 (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do 1492 roku (odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba).. Jego pierwsze zdanie .Średniowiecze (Powtórka) Renesans (Powtórka) Barok (Powtórka) Oświecenie (Powtórka) .. Średniowiecze to pierwsza polska epoka literacka trwająca pomiędzy X-XV w.Na zachodzie Europy trwa już od IV/V wieku.. Ówcześni ludzie posiadali jasne wskazówki co do tego jak powinien zachowywać się rycerz, władca czy idealny święty, którym był wówczas asceta.Wydaje się, że utrwalane na kronikach, opowieściach o rycerzach i hagiografiach wzorce odeszły w niepamięć.Argumenty na TAK W średniowieczu jako dominujący nurt panował teocentryzm, czyli wszystkie działania i myśli człowieka miały być nastawione na Boga i zbawienie.. Tematy związane z Bogiem były najczęściej poruszane w literaturze i sztuce.. Za datę początkowo uznaje się upadek starożytnego Rzymu(476)., a koniec epoki: -upadek Konstantynopola(1453), -wynalezienie druku Gutenberga(1440), - odkrycie ameryki przez Krzysztofa Kolumba(1492).. teocentryzmu, oraz poznawaniu drogi życia, poprzez wiarę.. W uzasadnieniu swego stanowiska wykorzystaj przykłady z literatury, historii lub sztuki.. Pojęcie to pojawiło się w XVI-XVII w. jako określenie epoki, która oddzielała czasy pomiędzy starożytnością a renesansem, a więc znaczy ono wiek pośredni.. Epokę tę możemy podzielić na trzy etapy: średniowiecze wczesne, dojrzałe i późne.. Zupełnie nie tylko nie ingerował w sprawy człowieka, zostawiał go zdanego samemu .Średniowiecze to termin na określenie dziejów w kulturze i historii, obejmujący czas miedzy starożytnością, a nowożytnością.. Nie lubimy zakazów, kategorycznych nakazów.. Każdy z nich miał cechy właściwe danemu stanowi.. Zapominają oni jednak o tym, że to .. Wzory i ideały człowiekaCałość kultury, mentalności i sztuki średniowiecza zdominował temat wiary.. Kurs artes liberales rozpoczynało się zazwyczaj w siódmym roku życia i trwał on ok. siedmiu lat.. Nie zawsze bowiem krzyż i miecz dawały się pogodzić, nie zawsze jeden człowiek mógł obydwa te symbole trzymać w rękach..Komentarze

Brak komentarzy.