Czy każde zachowanie i postawę należy akceptować rozprawka
Są to przecież obcy ludzie.. Wtedy nie zważano na nic.. Postawa asertywna jest zdolnością nabytą, można ją kształtować w procesie uczenia się.. Rozważ problem, odwołując się do podanego fragmentu dramatu oraz do innych tekstów kultury.. To dążenie do tego, by stosunki z innymi opierać na zaufaniu i szczerości.Powyższe fakty empiryczne prowadzą do wniosku, że nie każde zachowanie człowieka, podjęte w sposób świadomy i dobrowolny, ma jednakową wartość.. Humanistyczna postawa nakazuje mu przyjąć ze spokojem ten los.ROZPRAWKA poziom podstawowy: Czy młodość w nieunikniony sposób skłania do przyjęcia postawy buntu wobec rzeczywistości?. Przecież nie musimy się zgadzać ze wszystkim i na wszystko.. Podobnie, jak przyjaciele Hioba, ludzie często uważają, że okrutna męka jest karą za grzechy.. Gdy utrzymujemy postawę asertywną to traktujemy naszych rozmówców jak godnych siebie partnerów, od których również możemy się wiele nauczyć.. „Ptaszki w klatce" Bajka ta ma formę dialogu między dwoma czyżykami.. Częstokroć jest to wybór decydujący o przyszłości, jak również stanowiący o odpowiedzialności moralnej za własne czyny.. Należy zachować pokorę.. WSTĘPPorównanie postawy Pustelnika z postawą Księdza w IV cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza ("Dziady" cz. IV) We wskazanym fragmencie jesteśmy świadkami rozmowy Pustelnika z Księdzem..

Nie należy zapominać również o „Siłaczce" Stefana Żeromskiego.

Cierpieniem staje się też nieodwzajemniona miłość, samotność, brak akceptacji czy śmierć bliskiej osoby.. Powtórzenie (podręcznik, strona 125) 1 Uzupełnij wstęp do rozprawki na podany temat.. Niejednokrotnie słyszy się uszczypliwe komentarze odnośnie czyjegoś zachowania, aparycji, sądów.Niepokojące zachowania narastały zwłaszcza wtedy, gdy widmo śmierci głodowej zaglądało w oczy.. Są natomiast tematy, które: wymagają dokonania wyboru między dwie- ma opcjami, np.: Życie w mieście czy na wsi - co jest lepsze dla współczesnego młodegoPojawia się jednak problem granic tolerancji, a więc pytanie o to, czy można tolerować każde zachowanie i każdą postawę, czy jednak trzeba wyznaczać granicę i gdzie ją postawić?. Osoba ta dąży do realizacji swoich celów, nie licząc się ze zdaniem innych, a agresja przynosi w konsekwencji negatywne efekty.Gdy kiedyś ktoś zapyta nas o to, czy jesteśmy tolerancyjni, z pewnością, większość z nas udzieli twierdzącej odpowiedzi.. Czy znacie człowieka, który nigdy nie odpoczywa .14 Większość tematów rozprawek nie ma założonej tezy, którą trzeba uzasad-nić.. Zwykle mijamy ich obojętnie.. Rozprawka.. Wydaje mi się, że kara za nieprzestrzeganie zasad mogłaby zostać udaremniona w przypadkach takich jak choroba psychiczna czy niewiedza ze taki .Postawie wobec pracy towarzyszą szczegółowe postawy wobec poszczególnych jej składników..

Życie każdego z nas byłoby sterowane, nikt nie miałby własnego zdania.

Zapisz „A" obok argu-mentu, „K" przy kontrargumencie.. Asceci wierzyli, żepośmierci czeka ich szczęście wieczne.. Chciano przetrwać, niezależnie od ceny, jaką trzeba zapłacić.. Wszakże na tle powszechnej brutalizacji szczególnie wyraźnie rysują się postawy szlachetne.„ należy zgodzić się pochylić łagodnie głowę nie załamywać rąk posługiwać się cierpieniem w miarę łagodnie jak protezą bez fałszywego wstydu ale także bez niepotrzebnej pychy" Z. Herbert „Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu" Pierwsza z postaw, jakie chcę ukazać, to „postawa wyprostowana" z „Przesłania pana .„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę" - Jerzy Liebert W życiu każdego człowieka, w życiu każdego z nas są chwile i sytuacje wymuszające dokonania wyboru.. Innym przykładem potwierdzającym słuszność mojej tezy jest wiersz „Do Młodych" Adama Asnyka, przedstawiający w dość bezpośredni sposób wzorzec postępowania, na którym powinny się opierać młode pokolenia.Czym dla Ciebie jest postawa asertywna?. Są zachowania, poglądy, których uznać nie możemy.Postawa taka może być wzorcem dla każdego, kto zagubił się w swoim życiu.. Los zmusza nas niejednokrotnie do dokonywania wyborów między dobrem i .Postawa prometejska wzięła swoją nazwę od mitologicznego bohatera Prometeusza..

Starajmy się więc akceptować sposób życia, który jest odmienny niż nasz.

- 18 pkt - uzasadnienie trafne, szerokie i pogłębione - 12 pkt - uzasadnienie trafne i szerokieCzy w młodszym wieku czy w starszym takie zachowanie jest raczej nie poważne , z tym że od ludzi w pewnym wieku oczekuje się poważniejszego zachowania niż u takich którzy chodzą jeszcze do .Przypadek Hioba dotyczy wielu ludzi, którzy przytłoczeni bolesnym doświadczeniem zadają sobie pytania o sens cierpienia.. Takim nieszczęściem dla poety była śmierć najmłodszej córki Urszuli.. Kochanowski nie rozumiał zupełnie okrucieństwa boskiego wyroku.. Zdaniem Herberta Fenskmrheim'a zachowanie asertywne polega na: - swobodnym wyrażaniu własnych przekonań, przeżyć i pragnień nie ignorując jednocześnie emocji i dążeń innych ludzi.Postawa asertywna, uległa i agresywna.. Asertywność Osoby agresywne .. Twoja praca powinna liczyć minimum 250 słów.. Śmierć panny Stanisławy wywarła pewien wpływ na postawę .rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Uzasadnienie stanowiska Oceniając pracę pod względem uzasadnienia stanowiska, bierze się pod uwagę, czy jest ono trafne, czy jest szerokie i czy jest pogłębione.. W ten sposób powstaje liczba i zakres postaw cząstkowych, które zależą od tego, czy badana jest praca przemysłowa, wynalazcza, praca w handlu, w usługach czy praca robotników, kierowników.Celem takiej postawy było, oprócz doskonalenia w sobie cnoty i pobożności, uzyskanie zbawienia i osiągnięcia świętości już na ziemi..

Chociaż cierpienie dotyka każdego, nie każdy człowieka przyjmuje je w taki sam sposób.

Pustelnik nie jest człowiekiem.. Młody urodzony w klatce mówi, że jest mu w niej dobrze.. 1 2 Temat: Potrzeba odpoczynku w życiu człowieka.. a) Do podanej tezy dopasuj po 2 argumenty i kontrargumenty.. Pamiętajmy również, że od innych możmy się wiele nauczyć.Codziennie na ulicach, w tramwajach i autobusach spotykamy wielu ludzi.. Inni, przekonani o swej niewinności zastanawiają się, dlaczego dobry i sprawiedliwy Bóg zsyła na nich zło, nie mogą pojąć sytuacji w jakiej się znaleźli.Każda z nich posiada bowiem morał, przestrogę lub ważną myśl, która po przeczytaniu tkwi nam w podświadomości, skłania nas do refleksji nad światem i samym sobą oraz niekiedy podpowiada, jak należy się w danej sytuacji zachować, co zrobić lub wybrać aby nie popełnić błędu.Szkoła pisania.. Jest on duchem młodzieńca, który targnął się na własne życie dręczony przez obsesyjną miłość.Cierpienie może być czysto fizyczne i łączyć się z chorobą i bólem.. Tak jak w każdej epoce dziejów Ziemi, tak i w Średniowieczu powstały pewne wzory ludzkich cech, do których dążył każdy, tak kształtował swą osobowość by je osiągnąć.. Jest to postawa, którą charakteryzuje poświęcenie jednostki dla dobra większej ilości osób.Tak jak mityczny stwórca człowieka, tak każda osoba, u której dostrzec można tę postawę poświęci swoje dobro dla dobra innych ludzi.TEMAT ROZPRAWKI Z HIPOTEZĄ Hipoteza - to przypuszczenie, że jest tak a nie inaczej, które wymaga sprawdzenia.. Nie wiemy nic o ich sytuacji, myślach, uczuciach, a przede wszystkim - czynach.2.. Wzorem wszelkich męskich cnót była tu postać rycerza.Prawa należy się przestrzegać nawet gdy się z nim nie zgadzamy ponieważ by to prawo weszło w życie musi zostać przedyskutowane przez mądre osoby które - według mnie - wiedzą co robią.. Jeśli więc występuje ten drugi przypadek i nie można od razu postawić tezy, należy sformułować hipotezę, rozważyć ją, przeprowadzić dowód w postaci rozprawki i postawić tezę dopiero na końcu pracy.. Sławomir Mrożek, Tango (fragmenty)Szczur był przemądrzały, zarozumiały, pewny siebie i pyszny, co stało się przyczyną jego zguby.. Czy bezkrytyczność jest cechą tolerancji?Napisz rozprawkę w której rozważysz,czy zachowanie i postawę należy akceptować .W swojej pracy odwołaj sie do jednej z lektur obowiązkowych oraz innego wybranego tekstu literackiego.twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.Moim zdaniem, świat bez tolerancji byłby całkiem inny.. Są tacy, którzy znajdują głębszy sens cierpienia.Oceń postawę Rolanda - dlaczego idealny rycerz nie chcial użyć rogu-rozprawka..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt