Cke kryteria rozprawki
Szkolne 37, 31-978 Kraków tel.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.. Zdający określa główną myśl tekstu.. Temat i forma ( 10 pkt.). Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. Powtórka do matury z języka polskiego.🔔 oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedziEGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 JĘZYK POLSKI Zasady oceniania rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_C) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja [email protected] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gda ńsk tel.. Przygotowanie do matury z języka polskiego.. Musieli się zmierzyć .Temat rozprawki To już wiesz • Cel rozprawki maturalnej - sprawdzenie umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury (np. filmów, spektakli teatralnych, dzieł plastycznych), a także odwoływania się do trafnie wybranych kontekstów literackich bądź kulturowych.Pozostała jeszcze kwestia udzielenia informacji zwrotnej (w szkole, w której pracuję nie ma tradycyjnych ocen)..

Od czego zacząć pisanie rozprawki?

Zdający oddziela fakty od opinii.KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […].. B .Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. Lektury; Jak napisać .. przykładowe słownictwo do rozprawki jak napisać rozprawk .rozprawka, należy do sprawności ważnych nie tylko na etapie Twojej nauki w gimnazjum, ale także w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach i w pracy .Kryteria za OKE Jaworzno [ zobacz ]Wskazówki jak napisać rozprawkę od nauqa.pl.. - 6 pkt - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniuKRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1.. - 6 pkt - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w polece-niuTemat rozprawki .. W rozprawce użyj tych argumentów, które uznałeś za najlepsze.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […]..

Teraz pojawiły się nowe kryteria.

1.Dotychczas, poza rozwinięciem, pracę oceniało się pod względem kompozycji, stylu, poprawności językowej i ortograficznej.. 12 683 21 01przez CKE.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. Wpadłam więc na pomysł, że najlepiej by było rozpisać kryteria przygotowane przez CKE w tabeli.. 24 września 2020 18:54 Ściągi.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. - 4 pkt - brak błędów rzeczowych - 2 pkt - nie więcej niż 1 błąd rzeczowy - 0 pkt - błędy rzeczoweKryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokieCelem rozprawki maturalnej jest sprawdzenie umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury (np. filmów, spektakli teatralnych, dzieł plastycznych), a także .. Aby odwołanie było właściwe, powinno spełniać dwa zasadnicze kryteria: - powinno odnosić się do tekstu kultury (a zatem dzieła .Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Sformułowanie stanowiska Oceniając pracę pod względem sformułowania stanowiska, bierze się pod uwagę adekwatność, czyli odpowiedniość stanowiska i problemu..

Kryteria oceny rozprawki Punktacja ( 23 pkt.)

0-1Więcej o kryteriach oceny rozprawki z Informatora CKE.. Przykładowe arkusze.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.. Rozumienie wypo-wiedzi.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […].. [email protected] Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. Mam nadzieję, że dołączony do kadego punktu krótki opis pomoż że uczniom i ich rodzicom w zrozumieniu zasad nie tylko komponowania, ale także oceniania rozprawek.. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, [email protected] Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. Rozprawka interpretacja utworu poetyckiego - matura podstawowa (PP) A Koncepcja interpretacyjna B Uzasadnienie tezy interpretacyjnej C Poprawność rzeczowa D Zamysł Kompozycyjny E Spójność lokalna FKryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych..

Zdający określa intencje ...Kryteria rozprawki maturalnej cke.

Może taka karta samodzielnej oceny przyda się Twoim uczniom.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Tematyka Poprawna odpowiedź II.. 32 616 33 99 [email protected] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os.. Rozumienie wypo-wiedzi.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Jak napisać rozprawkę.. A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.. Uczeń rozumie istotę przedstawionego mu problemu.. 58 320 55 90 [email protected] Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno tel.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. 18 września 2020 01:17 Przygotowawcze.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.Rozprawka z hipotezą - jak pisać.. Celem rozprawki maturalnej jest sprawdzenie umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury (np. filmów, spektakli teatralnych, dzieł plastycznych), a także odwoływania się do trafnie wybranych kontekstów literackich bądź kulturowych.OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.. Rozumienie wypowiedzi.. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat .Przykładowe rozprawki cke.. Tak, aby mieć miejsce na konstruktywny komentarz.Created Date: 5/6/2008 9:46:12 PMKryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Sformułowa-nie stanowi-ska Oceniając pracę pod względem sformułowania stanowiska, bierze się pod uwagę adekwatność, czyli odpowiedniość stanowiska i problemu.. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt