Rozprawka antygona kreon
Antygona to posąg przerastający ludzką miarę, Kreon to zwykły człowiek, pełen słabości i błędów: jego upadek wzrusza bardziej niż tragiczna śmierć Antygony".. Czy los… Czytaj dalej →Jednak umarły był zdrajcą ojczyzny i Kreon, król Teb, przestrzegając prawa ziemskie, kierując się rozumem oraz dobrem państwa, rozkazał pozostawić go bez pochówku.. Pobudki, jakie kierują postępowaniem Kreona, także wydają się słuszne.. Polinejkes jest zdrajcą, za karę więc nie będzie pochowany - ani w ziemi ojczystej, ani w obcej.. Tytułowa bohaterka kierowała się prawem boskim, a Kreon zasadą, że zdrajcę należy ukarać.. Tragizm tych postaci jest doskonale zauważalny, a ich zachowania można rozpatrywać i próbować zrozumieć wiele lat po .Antygona wolała sprzeciwić się zakazowi Kreona, niż narazić się na gniew bogów.. Nie należy zapominać również o tym, że ciało zmarłej osoby należy pogrzebać z należnym mu szacunkiem i nie dopuścić do tego, aby stało się żerem .Zarówno Antygona jak i Kreon są bohaterami tragicznymi.. Obie postacie prześladuje fatum - zły los.Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona".. Jego żona i syn zabili się.. Zarówno Kreon, jak i Antygona zostali ukarani: Antygona śmiercią za nieposłuszeństwo, Kreon za pychę i nadmierne ambicje ?. Wszystko to prowadzi do klęski Kreona - stracił najbliższych, został sam i musi żyć ze świadomością, że doprowadził do śmierci tych, których kochał.Kreon kierował się swoją dumą, honorem..

Forma - rozprawka.

Postaram się to udowodnić w poniższych argumentach.. Kreon zaś daje się ponosić gniewowi upokarzając Antygonę i traktując ją jak zwykłą poddaną, czy przecież obniża wartość własnego rodu, z którego i Antygona pochodzi.. Kreon reprezentuje: racje rozumu, władzę ziemską i prawa ziemskie, dobro państwa, autorytet władcy.. Najlepsza odpowiedź wybrana przez autora pytania.. Przedstawicielem pierwszej jest władca Teb, Kreon, obrońcą drugiej jest Antygona, córka Edypa, siostrzenica Kreona.Problem wynika z zakazu pochowania zwłok brata Antygony, Polinejkesa.Racje Kreona.. 2011-01-20 Czytając dramat Sofoklesa, zastanawiałem się, kto ma rację.. Odpowiedz w oparciu o literaturę jaką poznałeś.. Antygona jest główną bohaterką tragedii Sofoklesa.. ".Rozprawka - Antygona.. "Kto ma rację?- Antygona czy Kreon?. Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.. Miał władzę, uważał się za pana wszystkich poddanych.a w sumie to nim był.. Po pierwsze Kreon stosując prawa postąpił źle, że nie pozwolił na pochówek brata Antygony, bo każdemu zmarłemu należy okazać szacunek.Antygona jest tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa..

Jest problem, trzeba go rozwiązać, a najlepiej do tego nadaje się rozprawka.

Antygona w utworze Sofoklesa broni swoich wartości, które są inne, niż wartości Kreona.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?". Rzeczywiście, Polinejkes był zdrajcą.. śmiercią najbliższych.. Kreon, władca Teb, zabronił grzebania ciała Polinika, uważając go za zdrajcę narodu.Racje miał Kreon, czy Antygona?. Antygona broniła swoich racji, była dumna, była gotowa umrzeć (i umarła) w obronie swoich racji, praw, uczuć, emocji.Streszczenie szczegółowe Prologos.. Te właśnie przykazania nakazywały pochować każdego zmarłego z godnością.. Antygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty, chwilami lekceważenia.. Gdyby jednak postąpiła inaczej może ominęła by ją śmierć, ale z pewnością nie kara boska.. Śmierć Antygony pociąga za sobą śmierć Hajmona, ta z kolei powoduje śmierć Eurydyki.. W rozwinięciu zauważamy, że przyczyną zachowania Antygony.. Sformułuj własne stanowisko i rozważ je w formie rozprawki.. Miał wcześniejsze postanowienia i nie chciał ustąpić..

83% Charakterystyka Michasia z opowiadania J. Iwaszkiewicza pt. "Ikar"88% Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka.

Jest córką Edypa i Jokasty.. Poznajemy ją, gdy po śmierci swoich dwóch braci, Eteoklesa i Polinika, rozmawia z siostrą Ismeną na temat pochówku drugiego ze zmarłych.. Broniąc stanowiska Antygony, chciałabym przytoczyć kilka ważnych argumentów.W "Antygonie" Sofoklesa naprzeciw siebie zostają postawione dwie niemalże równorzędne racje.Jedna z nich broni prawa ludzkiego, druga zaś za nadrzędne uważa prawo boskie.. z drugiej zaś strony Kreon nie mógł wydać innego rozkazu, niż pozostawienie ciała .Rozprawka - Antygona ( TEZA ) - rozwiązanie zadania .. Moim ostatnim argumentem będzie to,iż Kreon podejmując błędne ,swoje postępowanie tłumaczył chęcią utrzymania autorytetu wśród poddanych.Władca kierował się poczuciem własnej dumy i nie chciał pozwolić,aby jego poddani łamali prawo ustanowione przez niego.Świadczy to o .Przydatność 65% Ocena postępowania Antygony - rozprawka.. Uważała ona, że Kreon nie miał prawa wydawać takiego zakazu.Moim zdaniem Antygona i Kreon nie zachowali się wporządku wobec siebie oraz prawa.. Śmierć poniosły wszystkie najbliższe Kreonowi osoby, jego syn Hajmon i żona Eurydyka, a także Antygona.Jak to napisać?.

Zakaz grzebania jego ciała wydaje się słuszny - miał odstraszać obywateli przed takim postępowaniem.83% Komu bardziej współczuję Antygonie czy Kreonowi - rozprawka.

Uwaga!. Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.Antygona, osoba mądra i inteligentna, uważała, że prawo boskie stoi ponad prawem ziemskim, że było ono pierwsze i stworzone zostało w oparciu o miłość do bliźniego.. Ich racje są sprzeczne, dlatego prowadzą do tragicznego konfliktu.. 84% Oskarżam Giaura, bronię go, czy mu współczuję?. W tym utworze główna bohaterka i król Kreon prowadzą spór, ponieważ Antygona pochowała swojego brata, ale król stanowczo tego zabronił, gdyż był on zdrajcą.. Kreon odmówił mu nawet skromnego pogrzebu, o który upominała się Antygona.. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. 82% Czy Twoim zdaniem kompromis między Antygoną a Kreonem był możliwy?. Czy zgadzam się z autorem tej wypowiedzi?. Antygona wyznaje swej siostrze, Ismenie, zamiar pogrzebania zwłok brata Polinika.W bratobójczej walce polegli obaj bracia: Polinik i Eteokles, ale obecny władca Teb, Kreon, wydał rozkaz, aby nikt nie ważył się grzebać tego, którego uznał za zdrajcę.Antygona namawia siostrę, aby wraz z nią spełniła święty obowiązek.Mimo, ze Kreon w pewnym momencie się opamiętał się i za namową Tejrezjasza zmienia zdanie, jest już za późno.. Antygona skazana była na śmierć, a Kreon poniósł najwyższą karę.. 84% Czym jest patriotyzm?. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Okazuje się, że tragicznych skutków jego stanowczości nie da się już odwrócić.. 2009-10-08 18:09:33 Antygona umiera ale to Kreon ponosi porażke - streszczenie 2009-03-24 14:49:24 Darmowe rozwiązanie pracy domowej, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum studiaAntygona czy Kreon?. - rozprawka zadanie dodane 5 października 2010 w Język polski przez użytkownika Tomiko15 ( -570 ) [Szkoła podstawowa] antygonaKto miał racje Antygona czy Kreon - rozprawka na max ocene 3 :P. Włącz zaawansowany edytor.. Dlatego w tej rozprawce postaram się dowieść słuszności następującej tezy: „Antygona ginie, a Kreon ponosi klęskę".Prawo ludzkie wydane zostało przez Kreona.. Sądzę, iż powody, którymi kierowała się Antygona podejmując taką, a nie inną decyzję są szlachetne i zasługują na szacunek.. Jest wiele za i przeciw, jednak będę po stronieAntygona i Kreon to równorzędni bohaterowie, tragiczni, ponoszą klęskę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt